Styret

Leder: Eirhild P. Løvskov (leder@mossetvilling.no / 90602237)
Nestleder : Terese Lekang (4595845)
Kasserer: Gunn Marit Lillebostad (kasserer@mossetvilling.no / 95261433)
Sekretær: Natascha Hansen (48 330 161)
Styremedlem: Mariann Dalseth (90731209)
Redaktør: Kirsti Mjelstad (post@mossetvilling.no / 91779459)