Leder: Eirhild P. Løvskov (leder@mossetvilling.no / 90602237)
Nestleder og redakrør: Kirsti Mjelstad (post@mossetvilling.no / 91779459)
Kasserer: Gunn Marit Lillebostad (kasserer@mossetvilling.no / 95261433)
Sekretær: Mariann Dalseth (90731209)
Vara: Josefin Stridh Öberg (40601690)