Flaske og matboks

Flaske og matboks, sett

Pris for flaske og matboks er kr 95. Ønsker du to sett får du tvillingrabatt og betaler kr 150 for begge Bestilling sendes post@mossetvilling.no Overfør pengene til konto 1503 48 86234, merk betalingen med «Flaske og matboks» Ønsker du å få det til sendt, legg til kr 75 for porto. Alternativt kan vi avtale levering i forbindelse med et av våre arrangementer, eller henting på Mosseskogen. OBS: Disse produktene lages av medlemmer i klubben. Små ulikheter i størrelse og plassering av tekst og logo vil derfor kunne oppstå.
Flaske og matboks

Flaske

Pris for flaske er kr 45. Ønsker du to sett får du tvillingrabatt og betaler kr 80 for begge. Bestilling sendes post@mossetvilling.no Overfør pengene til konto 1503 48 86234, merk betalingen med «Flaske og matboks» Ønsker du å få det til sendt, legg til kr 75 for porto. Alternativt kan vi avtale levering i forbindelse med et av våre arrangementer., eller henting på Mosseskogen. OBS: Disse produktene lages av medlemmer i klubben. Små ulikheter i størrelse og plassering av tekst og logo vil derfor kunne oppstå.
Flaske og matboks

Matboks

Pris for matboks er kr 35. Ønsker du to sett får du tvillingrabatt og betaler kr 60 for begge Bestilling sendes post@mossetvilling.no Overfør pengene til konto 1503 48 86234, merk betalingen med «Flaske og matboks» Ønsker du å få det til sendt, legg til kr 75 for porto. Alternativt kan vi avtale levering i forbindelse med et av våre arrangementer., eller henting på Mosseskogen. OBS: Disse produktene lages av medlemmer i klubben. Små ulikheter i størrelse og plassering av tekst og logo vil derfor kunne oppstå.