Vi har gjennomført enda et marked på Bytårnet skole. I overkant av 100 flinke frivillige har vært i jobb for å dra i land dette arrangementet, vi takker for innsatsen og håper vi ser alle igjen til høsten.

Markedet er evaluert og planlegging er i gang for høsten.