Det har dessverre blitt en dobbeltbooking på Melløs skole, så vi flytter markedet til Bytårnet skole.

Inngang blir den røde døra oppe på siden mot barnehagen. Utgang blir nede fra aulaen. I aulaen blir det også kiosk og kasser. Er det noen som ikke kan komme seg ned trappen. ta kontakt med våre frivillige, så ordner vi med betaling og utgang oppe.

Informasjon til frivillige kommer fortløpende i Spond, det må nødvendigvis bli noen endringer når vi får nye lokaler.

Salger er åpent 9.30-14.00 søndag 24. september. Velkommen!