Som en følge av at vi tar i brukt Spond som kommunikasjonskanal med våre medlemmer, vil dette nettstedet få en overhaling, med større fokus på informasjon til nye medlemmer og andre som lurer på hva vi driver med. Opplever du problemer her i løpet av våren 2023, prøv neste dag…