Moss og omegn tvillingklubb avholder årsmøte tirsdag 28. februar 2023 på Bowling1, Moss.

Saker til møtet må meldes inn til styret senest to uker før møtet. Fullstendig saksliste publiserers i Spond en uke før møtet.

Det skal velges nytt styre. Alle forslag til nye kandidater tas imot med stor takk.

Hver familie har en stemme på årsmøtet, forutsatt at kontigenten er betalt.

Parallellt med årsmøtet arrangerer vi bowlingkveld for medlemmene. Vi starter med pizza til alle, før barn og voksne som ikke ønsker å delta på møtet kan spille bowling, vi spanderer to runder. Påmelding på Spond.