Vi har vært to ganger på bowling1 som en familiedag med klubben, og det har vært en suksess og hyggelig sammenkomst! 

Derfor velger vi å gjøre det igjen!

Det blir da torsdag 13.oktober kl 17.  Vi starter med å spise pizza kl 17 (så kom gjerne 10-15 minutter før, om du får det til) også spiller vi bowling etterpå!

Klubben betaler for maten og to serier, vil du spille mer kan du det, men da betaler du dette selv 🤩 

Påmelding innen 10.oktober til Eirhild på mobil 90602237 eller mail eirhild@gmail.com.  Dere skrive antall barn og voksne dere melder på.

Håper å se mange familier der!

Hilsen styret