Etter at vi måtte avlyse vårens marked har vi fått flere tilbakemeldinger om at folk ønsker å komme i kontakt med selgere fra bruktmarkedet. Vi har derfor opprettet en kjøp og slag gruppe i tilknytning til våre Facebook-side: https://www.facebook.com/mossetvilling

Det vil kun være lov å selge varer man ellers ville solgt på markedet, og kravene til varene er like strenge. Det sagt, så er det ikke mulig for oss å følge opp hvert enkelt salg, og det blir opp til selger og kjøper å komme til enighet om pris og kvalitet.

For å bli medlem i gruppa må man legge inn selgernummer. Ta kontakt på bruktmarked@mossetvilling.no om du har spørsmål rundt dette.