Medlemmer av Moss og omegn tvillingklubb innkalles til

Årsmøte
05.02.20 klokken 19.00 på Riis cafe.

Verv:
Leder: Eirhild Pehrsen Løvskov
Nestleder: Terese Lekang
Kasserer: Gunn Marit Lillebostad
Sekretær: Natascha Hansen
Redaktør: Kirsti Mjelstad
Medlem: Mariann Dalseth
Varamedlem: Josefin Stridh Öberg 

Dagsorden

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent

5. Årsberetning 2019
Her er årsberetning for 2019.

6. Regnskap 2019
Her er utkast til årsregnskap for 2019.

7. Handlingsplan 2020
Se oversikt på nettsida, det tas forbehold om endringer.
Generelt sponser vi tvillingene på arrangementer, mens familien for øvrig betaler selv. 
Noen arrangementer som grøtfest, tvillingdagen og f.eks. bowling betaler vi alt for.

8. Budsjett 2020
Legges ut her når det er klart.

9. Valg i henhold til vedtekter

10. Eventuelt
– Styre godtgjørelse? Foreslå endring i vedtektens §7
– Andre innkomne saker

Vel møtt!

Mvh Styret