Her ligger utkast til årsregnskap 2019 som skal vedtas på årsmøtet 05.02.2020.