Vår kjære Lise har gått hen og fått seg jobb som gjør at hun ikke lenger kan være ansvarlig for kiosken på markedet. Vi søker derfor etter en ny person som vil være kiosksjef.

Oppgaver:
På lørdag har kiosken åpningstid kl 11-13, som er når vi tar imot varer. I forkant av dette må det rigges opp bord, stekes vafler og kokes kaffe m.m. Kl 13 har vi felles lunsj. I tillegg må det være kaffe til de frivillige hele dagen! Om man velger å gjøre noen forberedelser på fredag kveld, eller tar alt på lørdag morgen er opp til den som tar jobben.
Søndag er kiosken plassert ute i skolegården. Det må settes opp telt og bord og organiseres hvem som gjør hva; steke vafler / lage kaffe, stå i kiosken, selge i køen osv. Etter stengetid er det felles lunsj igjen, og så må alt pakkes vekk. Det bør også føres liste over hva som må kjøpes inn til neste marked.
Etterhvert kan det også bli aktuelt å ta seg av noen innkjøp i forkant av markedet.
Som kioskansvarlig trenger du ikke være tilstede hele tida, men du har ansvar for at alt blir gjort til riktig tid. Du får med deg 1-2 frivillige på lørdag og 4-5 på søndag, flere av disse har vært med i kiosken mange ganger før. Det blir ditt ansvar å sette disse i arbeid.
Vi andre i komiteen hjelper deg selvfølgelig i gang, men det er viktig at du kan jobbe selvstendig og ta ansvar, så vi kan fortsette med andre oppgaver.

Ta kontakt med Eirhild på telefon 90602237 eller skriv til oss på e-post: bruktmarked@mossetvilling.no om du har lyst til å prøve deg.