Pris for flaske og matboks er kr 95.
Ønsker du to sett får du tvillingrabatt og betaler kr 150 for begge

Bestilling sendes post@mossetvilling.no
Overfør pengene til konto 1503 48 86234, merk betalingen med «Flaske og matboks»
Ønsker du å få det til sendt, legg til kr 75 for porto.
Alternativt kan vi avtale levering i forbindelse med et av våre arrangementer., eller henting på Mosseskogen.

OBS:
Disse produktene lages av medlemmer i klubben. Små ulikheter i størrelse og plassering av tekst og logo vil derfor kunne oppstå.