Siste nummer av Tvillingnytt har en hel side om bruktmarkedet vårt!

For de som lurer: Tvillingnytt utgis av Tvillingforeldreforeningen (TFF), en nasjonal forening. Moss og omegn tvillingklubb er ikke et lokallag av TFF, men en selvstendig forening. Vi samarbeider om noen arrangementer og promoterer gjerne hverandres aktiviteter.