Her er oppdaterte vaktlister, mandag 16.9. Vi kan godt få hjelp av flere på søndag ettermiddag…

Gi beskjed til Kirsti (9179459 / kirsti@mossetvilling.no) hvis du finner feil eller mangler i lista 🙂