Vi trenger flere som kan sitte i kassa på markedet! Både på forsalget lørdag kveld og under hovedsalget på søndag formiddag.

Dette er en jobb som er forbeholdt medlemmer av klubben og frivillige som har vært med mange ganger som vi kjenner godt. Lange køer er det vi får flest negative tilbakemeldinger om på markedet, så det å ha nok folk i kassene er viktig!

Det er ikke vanskelig! Du får opplæring i forkant og sitter sammen med noen som har gjort det før, så ikke være redd for å melde deg. Gi oss også beskjed om du kjenner noen du mener er kvalifisert for jobben!!!

Kontakt Kirsti (91779459) eller Gunn Marit (95261433).