Hvem vil være med på stand i Moss sentrum under CF-dagene?


Dette er ikke bindende påmelding, men en kartlegging for å se om vi i styret skal jobbe videre med saken. Kryss av på de dagene du tror du kan, vi forventer uansett ikke at noen er med mer enn en gang 🙂