Ikke alle er på Facebook, så for at så mange som mulig i distriktet vårt skal få vite om bruktmarkedet, må vi ha hjelp fra dere for å henge opp plakater!

Nytt i år er at vi også har laget flyers! Disse kan legges ut på venteværelser, kontorer osv hvor foreldre og besteforeldre ferdes.

Både plakaten og flyeren skrives ut på vanlig A4 ark. Det blir en plakat eller fire flyers pr ark.